Beni Hager, January 23, 2022, Adelboden 19,725 vert.m., 96 downhill distance, 45 lifts, 456 minutes fun
19,725 vert.m.
JAN 23
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:18 Oey-Bergläger 240 3070 10:10
2. 08:27 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
3. 08:41 Geils-Lavey 483 1639 05:28
4. 08:51 Geils-Lavey 483 1639 05:28
5. 09:00 Geils-Lavey 483 1639 05:28
6. 09:10 Geils-Lavey 483 1639 05:28
7. 09:19 Geils-Lavey 483 1639 05:28
8. 09:29 Geils-Lavey 483 1639 05:28
9. 09:52 Geils-Lavey 483 1639 05:28
10. 10:04 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
11. 10:12 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
12. 10:19 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
13. 10:28 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
14. 10:36 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
15. 10:45 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
16. 10:53 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
17. 11:02 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
18. 11:11 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
19. 11:20 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
20. 11:31 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
21. 12:00 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
22. 12:10 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
23. 12:19 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
24. 12:28 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
25. 12:37 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
26. 12:45 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
27. 12:54 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
28. 13:03 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
29. 13:12 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
30. 13:21 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
31. 13:29 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
32. 13:37 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
33. 13:45 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
34. 13:53 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
35. 14:02 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
36. 14:10 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
37. 14:19 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
38. 14:27 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
39. 14:36 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
40. 14:51 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
41. 14:59 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
42. 15:06 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
43. 15:20 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
44. 15:29 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
45. 15:44 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
Print-View