Christopher Gatzke, February 12, 2021, Zillertal - Hochzillertal 15,600 vert.m., 70 downhill distance, 33 lifts, 431 minutes fun
15,600 vert.m.
FEB 12
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:00 Hochzillertal I 498 1225 05:00
2. 09:05 Hochzillertal II 682 1830 06:30
3. 09:16 Sonnenjet 516 2044 08:30
4. 09:30 Schnee-Express 528 1633 07:00
5. 09:42 Schnee-Express 528 1633 07:00
6. 09:54 Schnee-Express 528 1633 07:00
7. 10:05 Schnee-Express 528 1633 07:00
8. 10:16 Sonnenjet 516 2044 08:30
9. 10:37 Hochzillertal I 498 1225 05:00
10. 10:42 Hochzillertal II 682 1830 06:30
11. 10:57 Sonnenjet 516 2044 08:30
12. 11:09 Schnee-Express 528 1633 07:00
13. 11:20 Schnee-Express 528 1633 07:00
14. 11:31 Sonnenjet 516 2044 08:30
15. 11:42 Sonnenjet 516 2044 08:30
16. 12:55 Lamark I 112 430 02:17
17. 13:02 8er Jet Hochfügen 647 2240 07:30
18. 13:14 6SB Waidoffen 318 1010 04:00
19. 13:26 8er Jet Hochfügen 647 2240 07:30
20. 13:37 6SB Waidoffen 318 1010 04:00
21. 13:43 6SB Waidoffen 318 1010 04:00
22. 13:53 6SB Waidoffen 318 1010 04:00
23. 14:05 8er Jet Hochfügen 647 2240 07:30
24. 14:16 6SB Waidoffen 318 1010 04:00
25. 14:27 8er Jet Hochfügen 647 2240 07:30
26. 14:38 6SB Waidoffen 318 1010 04:00
27. 14:53 8er Jet Hochfügen 647 2240 07:30
28. 15:04 6SB Waidoffen 318 1010 04:00
29. 15:11 6SB Waidoffen 318 1010 04:00
30. 15:22 8er Jet Hochfügen 647 2240 07:30
31. 15:32 6SB Waidoffen 318 1010 04:00
32. 15:40 6SB Waidoffen 318 1010 04:00
33. 15:47 6SB Waidoffen 318 1010 04:00
Print-View