Christopher Gatzke, March 21, 2021, Fiss 9,028 vert.m., 61 downhill distance, 22 lifts, 352 minutes fun
9,028 vert.m.
MAR 21
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:48 Waldbahn 420 1190 03:47
2. 09:59 Rastbahn 211 800 05:08
3. 10:13 Schönjochbahn I 444 1620 04:30
4. 10:17 Schönjochbahn II 519 1340 03:44
5. 10:36 12er-Bahn 607 1651 04:59
6. 10:55 12er-Bahn 607 1651 04:59
7. 11:09 Schöngampbahn 420 1450 04:43
8. 11:24 Schöngampbahn 420 1450 04:43
9. 11:40 Schöngampbahn 420 1450 04:43
10. 12:02 Sonnenbahn Ladis-Fiss I 340 2235 07:27
11. 12:10 Sonnenbahn Ladis-Fiss II -74 665 02:13
12. 13:26 Schönjochbahn I 444 1620 04:30
13. 13:31 Schönjochbahn II 519 1340 03:44
14. 13:47 Schöngampbahn 420 1450 04:43
15. 14:12 Schönjochbahn I 444 1620 04:30
16. 14:17 Schönjochbahn II 519 1340 03:44
17. 14:36 Rastbahn 211 800 05:08
18. 14:45 Rastbahn 211 800 05:08
19. 14:59 Schönjochbahn I 444 1620 04:30
20. 15:04 Schönjochbahn II 519 1340 03:44
21. 15:14 Schönjochbahn I 444 1620 04:30
22. 15:18 Schönjochbahn II 519 1340 03:44
Print-View