Tom Pollex, March 11, 2020, Zillertal - Hochzillertal 5,700 vert.m., 29 downhill distance, 14 lifts, 312 minutes fun
5,700 vert.m.
MAR 11
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:13 Hochzillertal III 1175 3063 10:30
2. 09:36 Schnee-Express 528 1633 07:00
3. 09:55 Kristallexpress 396 1410 05:12
4. 10:21 Kristallexpress 396 1410 05:12
5. 10:36 Sonnenjet 516 2044 08:30
6. 11:42 Neuhütten 6er 467 1440 06:12
7. 12:05 Neuhütten 6er 467 1440 06:12
8. 12:29 Neuhütten 6er 467 1440 06:12
9. 12:49 Neuhütten 6er 467 1440 06:12
10. 13:13 Neuhütten 6er 467 1440 06:12
11. 13:24 Wedelexpress 338 1167 04:48
12. 13:34 Wedelexpress 338 1167 04:48
13. 13:50 Top-Jet 176 763 07:30
14. 14:15 Hochzillertal I TF -498 1225 04:40
Print-View