Christian Nielsen, May 01, 2022, Kitzsteinhorn Maiskogel 6,939 vert.m., 43 downhill distance, 20 lifts, 496 minutes fun
6,939 vert.m.
MAY 1
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:25 Gletscherjet 1 1067 2508 07:30
2. 08:52 Langwiedbahn 477 1505 05:00
3. 09:24 Langwiedbahn 477 1505 05:00
4. 09:50 Langwiedbahn 477 1505 05:00
5. 09:59 Gletscherjet 3 180 1010 03:20
6. 10:06 Gletscherjet 4 298 1150 04:00
7. 10:28 Sonnenkarbahn 1 259 759 02:40
8. 11:10 Gletscherjet 2 474 1460 04:00
9. 12:45 Gletscherjet 2 474 1460 04:00
10. 12:53 Kristallbahn 413 1820 06:30
11. 13:23 Gletscherjet 2 474 1460 04:00
12. 13:49 Gletscherjet 2 474 1460 04:00
13. 13:59 Gletscherjet 3-4 478 2160 07:20
14. 14:31 Sonnenkarbahn 1 259 759 02:40
15. 14:58 Gletscherjet 2 474 1460 04:00
16. 15:09 Gletscherjet 3 180 1010 03:20
17. 15:15 Gletscherjet 4 298 1150 04:00
18. 15:28 Kitzlift 1 299 1286 06:00
19. 16:02 Gletscherjet 2 474 1460 04:00
20. 16:34 Gletscherjet 1 TF -1067 2508 07:30
Print-View