jwtop, February 28, 2010, Brixen 6,381 vert.m., 30 downhill distance, 19 lifts, 362 minutes fun
6,381 vert.m.
FEB 28
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:44 Hochbrixen 496 1762 07:23
2. 09:59 Kälbersalve 371 1473 05:02
3. 10:13 Foisching 373 1415 06:30
4. 10:29 Hohe Salve I 380 1100 09:00
5. 10:46 Rigibahn 319 916 08:30
6. 11:05 Keat Bahn 396 1230 06:00
7. 11:21 Filzboden 414 1701 05:51
8. 12:12 Zinsberg 387 1850 05:50
9. 12:24 Filzboden 414 1701 05:51
10. 12:36 Aualm 288 1047 03:53
11. 12:45 Jochbahn 540 2000 05:33
12. 12:55 Aualm 288 1047 03:53
13. 13:07 Zinsberg 387 1850 05:50
14. 14:18 Zinsberg 387 1850 05:50
15. 14:29 Filzboden 414 1701 05:51
16. 14:44 Aualm 288 1047 03:53
17. 14:56 Eibergbahn II 150 500 04:09
18. 15:08 Kummereralm 292 873 03:19
19. 15:17 Aualm 288 1047 03:53
Print-View