Bapsy, April 15, 2022, Gastein Skimovie Start: 09:41   Time: 00:30.40
Bapsy 33.
0:30.40