Alena Melamedova, October 02, 2023, Gornergrat Photopoint Start: 14:37