Lena Marie Klimaszyk, February 24, 2024, Hochkrimml Speedcheck Start: 14:20   64.8 km/h