Beni Hager, January 19, 2021, Adelboden 22,838 vert.m., 111 downhill distance, 52 lifts, 471 minutes fun
22,838 vert.m.
JAN 19
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:28 Oey-Bergläger 240 3070 10:10
2. 08:40 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
3. 08:55 Geils-Lavey 483 1639 05:28
4. 09:05 Geils-Lavey 483 1639 05:28
5. 09:16 Geils-Lavey 483 1639 05:28
6. 09:26 Geils-Lavey 483 1639 05:28
7. 09:37 Geils-Lavey 483 1639 05:28
8. 09:47 Geils-Lavey 483 1639 05:28
9. 09:57 Metschstand 440 1649 05:30
10. 10:06 Metschstand 440 1649 05:30
11. 10:15 Metschstand 440 1649 05:30
12. 10:24 Metschstand 440 1649 05:30
13. 10:32 Metschstand 440 1649 05:30
14. 10:41 Metschstand 440 1649 05:30
15. 10:51 Geils-Lavey 483 1639 05:28
16. 11:12 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
17. 11:20 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
18. 11:28 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
19. 11:36 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
20. 11:44 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
21. 11:52 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
22. 12:00 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
23. 12:08 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
24. 12:17 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
25. 12:25 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
26. 12:33 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
27. 12:42 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
28. 12:50 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
29. 12:58 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
30. 13:06 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
31. 13:14 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
32. 13:22 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
33. 13:30 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
34. 13:38 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
35. 13:45 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
36. 13:53 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
37. 14:02 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
38. 14:10 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
39. 14:17 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
40. 14:31 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
41. 14:40 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
42. 14:48 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
43. 14:56 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
44. 15:04 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
45. 15:12 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
46. 15:20 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
47. 15:28 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
48. 15:36 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
49. 15:44 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
50. 15:52 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
51. 16:00 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
52. 16:09 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
Print-View