Beni Hager, January 16, 2021, Adelboden 18,861 vert.m., 91 downhill distance, 45 lifts, 418 minutes fun
18,861 vert.m.
JAN 16
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:59 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
2. 09:06 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
3. 09:20 Geils-Lavey 483 1639 05:28
4. 09:34 Geils-Lavey 483 1639 05:28
5. 09:47 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
6. 09:59 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
7. 10:10 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
8. 10:18 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
9. 10:25 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
10. 10:33 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
11. 10:40 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
12. 10:48 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
13. 10:57 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
14. 11:05 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
15. 11:14 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
16. 11:22 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
17. 11:40 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
18. 11:49 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
19. 12:00 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
20. 12:09 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
21. 12:18 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
22. 12:26 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
23. 12:33 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
24. 12:41 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
25. 12:52 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
26. 13:00 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
27. 13:09 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
28. 13:18 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
29. 13:27 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
30. 13:36 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
31. 13:45 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
32. 13:59 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
33. 14:08 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
34. 14:17 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
35. 14:24 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
36. 14:33 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
37. 14:41 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
38. 14:50 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
39. 14:57 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
40. 15:05 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
41. 15:13 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
42. 15:22 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
43. 15:30 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
44. 15:38 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
45. 15:47 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
Print-View