Michi HK, February 05, 2020, Rauriser Hochalmbahnen AG 3,122 vert.m., 11 downhill distance, 6 lifts, 245 minutes fun
3,122 vert.m.
FEB 5
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 10:35 Kreuzbodenbahn 379 918 06:47
2. 11:07 Kreuzbodenbahn 379 918 06:47
3. 11:21 Waldalmbahn 591 2034 06:10
4. 11:45 Waldalmbahn 591 2034 06:10
5. 12:05 Waldalmbahn 591 2034 06:10
6. 14:00 Waldalmbahn 591 2034 06:10
Print-View