Talabfahrer, January 23, 2017, Skicircus 14,659 vert.m., 71 downhill distance, 35 lifts, 360 minutes fun
14,659 vert.m.
JAN 23
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 10:23 F3 Doischberg 349 1488 05:15
2. 10:32 F4 Lärchfilzen 4er 337 1402 05:51
3. 10:41 E1 Reckmoos Nord I TF -53 379 01:30
4. 10:45 E2 Reckmoos Nord II 500 1339 05:00
5. 10:56 E6 TirolS II 727 2022 06:21
6. 11:08 G3 Wetterkreuz 6er 109 296 01:35
7. 11:20 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
8. 11:25 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
9. 11:42 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
10. 11:46 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
11. 12:04 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
12. 12:08 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
13. 12:26 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
14. 12:30 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
15. 12:53 A1 Schattberg X-press I 493 1178 03:25
16. 12:58 A2 Schattberg X-press II 527 1490 04:18
17. 13:09 A6 Schattberg Sprinter 259 658 02:20
18. 13:21 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
19. 13:24 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
20. 13:40 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
21. 13:43 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
22. 14:00 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
23. 14:03 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
24. 14:18 A3 Westgipfelbahn I 406 1275 03:32
25. 14:21 A4 Westgipfelbahn II 600 1456 04:02
26. 14:43 D1 Reiterkogelbahn 428 1249 04:10
27. 14:51 D2 Hasenauer 8er 301 877 03:35
28. 15:00 D5 Sunliner 4er 480 1418 05:38
29. 15:20 E5 TirolS I 203 713 03:10
30. 15:23 E4 Reckmoos Süd 590 1620 05:48
31. 15:36 E1 Reckmoos Nord I 53 379 01:30
32. 15:48 F1 Streuböden 375 1360 05:00
33. 15:58 F2 Lärchfilzkogel 428 1524 05:14
34. 16:11 F8 Maiskopflift 68 445 03:12
35. 16:18 F1 Streuböden 375 1360 05:00
Print-View