Beni Hager, January 21, 2021, Adelboden 15,561 vert.m., 67 downhill distance, 39 lifts, 375 minutes fun
15,561 vert.m.
JAN 21
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 09:39 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
2. 09:48 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
3. 09:55 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
4. 10:02 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
5. 10:10 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
6. 10:20 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
7. 10:30 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
8. 10:37 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
9. 10:45 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
10. 10:52 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
11. 11:00 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
12. 11:07 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
13. 11:15 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
14. 11:23 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
15. 11:30 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
16. 11:38 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
17. 11:47 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
18. 12:02 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
19. 12:11 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
20. 12:19 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
21. 12:26 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
22. 12:34 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
23. 12:41 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
24. 12:48 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
25. 12:56 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
26. 13:03 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
27. 13:10 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
28. 13:20 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
29. 13:28 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
30. 13:35 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
31. 13:43 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
32. 13:50 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
33. 14:45 Boden-Chuenisbärgli 436 1335 04:27
34. 15:05 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
35. 15:13 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
36. 15:21 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
37. 15:29 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
38. 15:37 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
39. 15:45 Bergläger - Höchst 397 1124 04:33
Print-View