Beni Hager, January 20, 2021, Adelboden 22,848 vert.m., 111 downhill distance, 52 lifts, 482 minutes fun
22,848 vert.m.
JAN 20
# time lift vertical meters length (in meters) duration (mm:ss)
1. 08:24 Oey-Bergläger 240 3070 10:10
2. 08:37 Bergläger-Sillerenbühl 482 1285 05:00
3. 08:52 Geils-Lavey 483 1639 05:28
4. 09:03 Geils-Lavey 483 1639 05:28
5. 09:13 Geils-Lavey 483 1639 05:28
6. 09:24 Geils-Lavey 483 1639 05:28
7. 09:33 Geils-Lavey 483 1639 05:28
8. 09:43 Geils-Lavey 483 1639 05:28
9. 09:53 Metschstand 440 1649 05:30
10. 10:02 Metschstand 440 1649 05:30
11. 10:12 Metschstand 440 1649 05:30
12. 10:20 Metschstand 440 1649 05:30
13. 10:28 Metschstand 440 1649 05:30
14. 10:38 Metschstand 440 1649 05:30
15. 10:46 Metschstand 440 1649 05:30
16. 10:55 Metschstand 440 1649 05:30
17. 11:06 Geils-Lavey 483 1639 05:28
18. 11:25 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
19. 11:34 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
20. 11:42 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
21. 11:50 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
22. 11:58 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
23. 12:07 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
24. 12:15 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
25. 12:24 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
26. 12:32 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
27. 12:40 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
28. 12:49 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
29. 12:57 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
30. 13:06 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
31. 13:14 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
32. 13:22 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
33. 13:30 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
34. 13:38 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
35. 13:47 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
36. 13:55 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
37. 14:04 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
38. 14:12 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
39. 14:20 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
40. 14:28 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
41. 14:36 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
42. 14:45 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
43. 14:53 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
44. 15:02 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
45. 15:10 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
46. 15:18 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
47. 15:27 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
48. 15:35 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
49. 15:50 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
50. 15:58 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
51. 16:07 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
52. 16:15 Aebi-Sillerenbühl 435 1411 04:43
Print-View